Österåker

Roslagsleden Etapp 1: 56 km; etapp 2: 51 km
Etapp 1: Danderyd-Sollentuna-Täby-Vallentuna-Österåker
Etapp 2: Österåker-Norrtälje Ansluter till: Blå leden vid Domarudden samt div. utlöpare till olika platser/hållplatser Övrigt: Del av Europaled 6 Info: Information Österåker 08-540 815 10

www.osteraker.se

Blå leden, totalt 35 km
Leden går från hamnen i Vaxholm till Domarudden i Österåkers kommun via Bogesund på det vackra Bogesundslandet och passerar genom Rydbo och Åkersberga. Genom en anslutningsled på 9 km knyts Blå leden samman med Roslagsleden vid Löttinge i Täby.

 

Blå leden är lätt att följa. Leden är märkt med blåa markeringar som är målade på träd och stolpar. På ett flertal platser finns också avståndsmarkeringar uppsatta liksom vägvisningspilar vid vissa avtagsvägar och korsningar. Anslutningsleden från Askdalen i Rydbo till Roslagsleden vid Löttinge är märkt med små runda organga markeringar målade på träd och stolpar. 

Vandringsledskartan över Blå leden i skala 1:15 000 finns att köpa på kommunala informationskontor, turistbyråer, friluftsgårdar och bokaffärer i de berörda kommunerna. Kartan kostar 60 kr. Även i Kartbutiken och Kartcentrum i centrala Stockholm kan kartan över Blå leden köpas. 

Till Blå leden kommer man lätt med kollektiva trafikmedel. Utgångspunkten vid hamnen i Vaxholm kan nås med buss eller båt från Stockholm. På Bogesundslandet kan man också komma till leden med kollektiva färdmedel, då det på ett flertal platser finns busshållplatser nära leden. Även vid Stava finns busshållplats. Vid Rydbo kan leden nås med tåg på Roslagsbanan. Närmare upplysningar om buss-, tåg och båttider kan erhållas från SL:s och Waxholmsbolagets trafikupplysningar. 

Skötsel och underhåll av Blå leden ombesörjs av friluftsavdelningarna i respektive kommun. Om du har synpunkter på Blå leden eller om du vill veta mer, är du välkommen att höra av dig till någon av nedanstående:

  • Vaxholm fritid 08-541 708 29
  • Vaxholm turistbyrå 08-541 314 80
  • Vaxholms medborgarkontor 08-541 709 36
  • Österåkers sportcentrum på Hackstavägen 43, 08-540 816 00
  • Information Täby 08-768 96 54
  • Skavlötens friluftsgård 08-756 43 40

 

Efter Blå leden finns ett flertal natursköna rastplatser som inbjuder till ett avbrott i vandringen. Vid Bogesunds slott finns ett av STF:s vandrarhem inrymt i den gamla anstaltslokalerna. Vandrarhemmet kan erbjuda både övernattning och kaffestuga. Vid friluftsgården Domarudden finns möjligheter till övernattning i stugor samt servering.Översiktskarta Blå leden