Upplands Väsby

Upplandsleden 10 mil

Börjar vid pendelstation i Barkarby och via Upplands Väsby fortsätter till Uppsala.

Upplevelsestråket Upplev Väsby, 37 km, tolv etapper

Sträcker sig utmed de gamla vattenfarlederna mellan Saltsjön och Mälaren. Promenera eller cykla mellan de fyra sjöarna Norrviken, Edssjön, Oxundasjön och Fysingen. Längs stråket finns flera kulturhistoriska platser som härstammar från bland annat brons- och järnåldern. Här finns ett rikt utbud av natursköna upplevelser och möjligheter att ta del av en unik biologisk mångfald.
Bollstanäs Strand – 4km
Ed – 3,8km
Frestadalen – 1,7km
Grimsta – 2,3km
Hammrby – 2,7km
Johannesdal – 2,2km
Runby – 3,2km
Sanda Ängar – 1,1km
Smedby – 2,2km
Stora Wäsby – 7,2km
Väsbyån – 2,9km
Älvsunda – 6,2km