Värmdö

Gottholma- och Tjustviksrundorna

2,4 resp. 5 km
Info: Fritidskontoret Värmdö 08-570 381 00

Hälsan stig, övriga kultur- och naturstigar

Info: Fritidskontoret Värmdö 08-570 381 00

Värmdöleden 25 km Orange ringmärkning på träd och stolpar.

Utefter leden finns nio informationtavlor med ledkarta. I en vandring från ledens västra ändpunkt. Strömmen, till Skeviks grotta ingår ca två km vacker lågtrafikerad grusväg. Inslag av grusväg finns också utmed sträckan Gärdesträsk – Sågen samt vid Saltarö. Från Betsede till Vik går vandringen på väg genom bebyggda områden. Kuperad och lättgången terräng. Utgår från Strömmen vid Stora Koviks gård. Leden ansluter där till Boo-ledens ändpunkt. Värmdöledens ändpunkt är Saltarö och kan indelas i tre etapper:

1. Strömmen – Ålstäket 2. Ålsteket – Sågen 3. Spgen – Saltarö
Info: Fritidskontoret i Värmdö 08-570 381 00

Ösbyrundan 4,5 km

Sträcka:Kultur- och naturspår runt Ösby träsk i centrala Gustavsberg.
Info: Fritidskontoret i Värmdö 08-570 381 00

www.varmdo.se