Forshaga

Butorpsleden Blå-gul markering 5,1km

Led kombinerad med ridslinga. Leden förbinder byarna Butorp och Östanås och utgår från kommunens högst belägna fastighet, Björnvålsfallet. Mitt på sträckan vid Häståstjärn finns rastplats med vindskydd och grillplats. Startplats vid Björnvålsfallets parkering, Björnvålsfallet till Östanås, 5,1 km. Rundslinga tillbaka till utgångsläget, 6 km. Kartblad finns hos Butorps sommarcafé, Olsäters handel samt Tb i Forshaga.

Forshagaleden

Leden förbinder SISU-gården i Forshaga, Skidstugan i Deje och Frykstastugan i Kil. Leden går genom varierande skogsmark på vägar, stigar och ibland korta sträckor obanad terräng. Utefter leden passeras flera lämningar från äldre tider, allt från kolbottnar till torpruiner och gravplatser. Utgå från valfriplats.
Forshaga SISU – Kil ca. 11 km,
Forshaga SISU – Skidstugan i Deje ca. 12 km,
Skidstugan i Deje – Frykstahöjden i Kil ca.17 km.
Forshaga/DejeTb tel 054-17 20 00