Hagfors

Hagfors/Ekshärad-området

Sträcka: Björnjägarstigen (Norra Råda), 27 km
Brattfallet, Halgådeltat Finnvägen (Sunnemo), 9 km
Hyttdalen (Sunnemo) Kyrkvägen (Sunnemo), 14 km
Stadsvandring, 10 km
Två och Tre toppar (Ekshärad), 11 km
Vågbackens motionsspår (Hagfors) Åsenslingan (Hagfors), 8 km
Info: Expo Hagfors 0563-188 00, Ekshärds Tb 0563-404 95

Halgåleden: 6,8 km och 2,3 km
Halgåleden består av två rundslingor som kan vandras separat. Båda startar vid Brattfallet. De är 6,8 km respektive 2,3 km. Svårighetsgraden är svår på den längre slingan medan den kortare är lättare att gå. Vandringslederna anlades 1981, men Brattfallet och Halgåns kanjon har i alla tider varit ett besöksmål. Nu har Hagfors kommun övertagit ansvaret och rustat upp vandringsleden och rastplatser i samarbete med skidklubben i Ekshärad. Området har höga geologiska värden genom Halgån, Vångans och Klarälvdalens påverkan på omgivningen från istiden och framåt. Leden används av skolorna för att visa på geologiska processer. Brattfallet och Halgåleden är redan ett populärt besöksmål för både lokalbefolkning och utländska turister. Invigning planeras till 20 september 2013.