Karlstad

I Karlstads kommun finns det gott om vandringsleder av olika längd. En vandring på någon av våra vandringsleder genom den vackra karlstadsnaturen är stärkande både för kropp och själ! Beroende på vilken vandringsled du väljer kan du vandra genom djupa skogar, vackra odlingslandskap och betade strandängar vid Vänerns strand eller längs ett porlande vattendrag.

Flera mil grusväg, motionsspår och stigar leder in i ett varierande skogs- och jordbrukslandskap. Naturstig som guidar dig via flera lika naturtyper. Flera rastplatser finns i området.

Segerstads skärgård
Tillgänglighetsanpassade leder och spång ut till Hamnholmarna. Rastplatser finns längs leden. Flera leder i vackert kultur- och naturlandskap. Butorpsleden 5.2 kilometer, Natur- och kulturstigen 4.2 kilo meter och Pinoleden 5.8 kilometer. Rastplatser finns.

Södra hyn ca 14 km 
Vandringsled runt sjön Södra Hyn. Utgår från Träfotere hembygdsgård. Fågeltorn och flera rastplatser finns längs vägen.

Göteborgsudden ca 1,5 km
Ta dig ut till Vänern på en tillgänglighetsanpassad led förbi en betad strandäng och vidare ut på en ö via en spång. Grillplats ute på udden.

Naturstig i Tyrterrängen ca 3,3 km
Naturstig i kuperad terräng och utgår från Tyrstugan.

Korpberget ca 2,5 km
Utsikt över Vänern och Norsälvens utlopp i skogsterräng från E18 upp på Korpberget. Här finns flera fornlämningar från brons- och järnålder.

Gökhöjden 1,5 km
Besök ett biotopskydd. Vandra i kuperad och varierad skogsterräng med start vid gamla panncentralen på Gökhöjden. Rastplatser finns längs leden.

Jäveröleden är 17 km runt hela ön. Det finns genvägar som erbjuder kortare vandringar på 3 eller 10 km. Svårighetsgraden är medel. Vandringsleden tar dig till både stränder, skogar och beteshagar. Till Jäverön åker du bilfärja eller sommartid båtbuss. Sommartid finns café vid Jäverö gård. Läs mer på http://karlstad.se

Vandra mellan Molkom och Mangenbaden.
Vandringsleden går i varierad och kuperad skogsterräng och på flera platser finns lämningar efter mänsklig aktivitet. Vid Mangenbaden finns anslutnings leder vidare till naturreservatet Brattforshedens vandringsleder.

Brattforsheden
Här finns ca 25 kilometer vandringsleder. Brattforsheden är ett av Sveriges främsta exempel på randdeltan vid högsta kustlinjen. Inom området finns geologiskt intressanta områden som hyser dödisgropar, åsar, raviner, dyner och meandrande vattendrag. De stora fälten med sanddyner räknas till de mest skyddsvärda i sitt slag i landet.

MER INFORMATION

Teknik- och fastighetsförvaltningen, natur och parkenheten. 054- 540 00 00 (växel).