Kil

Frykenleden, 19,5 km

Från Nilsby i norr till Kil samhälle i söder. Leden går i västsluttningen mot Fryken och passerar Örnäs (7 km), Frykenbaden (10 km), Frykstahöjden (13,5 km) och Löven strand. Leden är starkt kuperad och kräver rejäla skodon förutom sträckan Frykenbaden – Frykstahöjden som är relativt flack och torr

Falletleden, ca 5,5 km

Viker av från Frykenleden strax norr om Frykenbaden. Om man utgår från Frykenbaden och går ”varvet runt” blir sträckan drygt 8 km. Sträckan är måttligt kuperad och de leriga ravinslänterna kräver rejäla skodon. SISU-leden kuperingen är svag till måttlig och kräver rejäla skodon.

Skutbergsleden

(inklusive en liten slinga i naturreservatet) 21 km

Kilsravinerna

Från Sannerudsvallen i Kil går Skutbergsleden. Den går genom varierande natur. 1,5 km ligger i Kils kommun. Norrut övergår leden i Frykenleden.

www.kil.se