Kristinehamn

Järnleden – vandra i järnets spår

Järnleden är en unik vandringsled i järnets spår. Leden sträcker sig mellan Hytte och Kristinehamn och dess historia har levandegjorts genom ett flertal informationstavlor med bl a illustrationer av Kristinehamns-konstnären Kjell Sundberg. Bakgrunden till leden är järnets historiska betydelse för Kristinehamn – det var järnets väg till Vänern som drev fram stadsbildningen, och Kristinehamn var från 1700-talets mitt och 100 år framåt centrum för Bergslagens järnexport.

Järnleden utgörs delvis av vägar som användes redan på 1600-talet, då de tidiga järntransporterna sökte sig från Bergslagen ner mot Vänerkusten och Kristinehamn, eller Bro som orten hette innan stadsbildningen 1642. Efter stadsgrundandet kom järnet att transporteras längs den östligare Sjöändsvägen.

Leden är 30 kilometer lång och går genom såväl vacker natur som historisk terräng. Leden följer järnets väg till Vänern och du vandrar genom ett varierat landskap förbi små tjärnar, över myrmarker, genom skog och betesmark och längs gammal landsväg. Den omgivande skogen är mestadels barrskog med en del lövträd, såväl äldre högvuxen skog som ungskog.

Under vandringen passerar du flera historiska platser och sevärdheter, som två före detta järnbruk och en fornborg från järnåldern. Du skymtar ett herrgårdsområde med djupa historiska anor och ser det säregna Österviks kapell.

Leden är utmärkt med orange skyltning.

Våren 2013 blir det officiell invigning av den nya sträckan mellan Hytte och Bergsjötorp. Leden är en en kvalitetssäkrad Värmlandsled.

Transport från Kristinehamns resecentrum till Sjöändan:
– Buss 402 Mer information om Värmlandstrafik.
– Taxi: Taxikurir  Tel: 0550-10500

 

Vandringsled – Sibberöns naturreservat (Vänerö)
Vandra på en ö i Kristinehamns skärgård. 4 km enkel väg. Turbåt dagligen UTOM tisdagar.

Vandringsleder – Nätän-Åråsvikens naturreservat
Här finns bl a ändmoräner, sällsynta insekter, artrik lövskog och gamla ekar. Totalt ca 20 km markerade vandringsleder som kan kombineras på flera sätt

Vandringsled – Sjön Skagern
I de vackra bygderna runt sjön Skagern går en trivsam led för vandrare. Märkt led (rundtur) 100 km.