Sunne

Ängenleden

Ängenleden är en 17 km lång vandringsled runt Ängsjön, i Gräsmark, Sunne kommun. Ängen ligger ca 30 km väster om Sunne. Området är ett populärt friluftsområde året runt, med Rokkmakk-stugan som en välkänd samlingspunkt. Du kan starta din vandring på Ängenleden på flera olika platser. Längs leden finns också flera rastplatser. Leden har klassats som svår. Det är alltid den tuffaste passagen som avgör svårighetsgraden, genom en sammanvägning av underlag och stigning. Ängenleden har stora nivåskillnader, men belöningen är en fantastisk utsikt från höjderna. För den som vill gå en kortare rundtur är det enkelt att gå leden några kilometer bort och sedan ta grusvägen längs sjön tillbaka.

Ängenleden går i skogs- och kulturlandskap. Leden passerar ovanligt många kulturlämningar. Det är rester och lämningar från gruvdrift, sätrar, finnbosättningar, torp, kvarnar, kolbottnar från kolmilor, fångstgropar, gamlar vägar et c. Skyltar längs leden berättar om kulturlämningarna, på svenska, engelska och tyska.

Ängen har under 70 år varit ett centrum för friluftslivet, i första hand fiske och skidåkning. Ängenleden anlades under 1990-talet efter initiativ från konstnären Sven Schützer-Branzén. På senare år har dock leden förfallit. Vandringsleden är beskriven i guideböcker som finns på både tyska, holländska och engelska, och används flitigt. Därför är det mycket värdefullt att Sunne kommun nu har genomfört en stor upprustning och övertagit ansvaret för leden. Rokkmakks Fritidsförening ansvarar för tillsyn och skötsel av Ängenleden, i samarbete med Sunne kommun. Rokkmakks Fritidsförening äger Rokkmakkstugan.

Sundsbergsleden – kvalitetsmärkt Värmlandsled – 6 km – medelsvår

Sundsbergsleden har tilldelats kvalitetsmärkningen Värmlandsled. Sundsbergsleden är en ny vandringsled i Sundsbergs friluftsområde i nära anslutning till Sunne tätort, väster om E45 eller bakom Selma Spa. Sunne kommun har anlagt Sundsbergsleden och ansvarar för skötseln.  Leden är en utmärkt dagstur för både vandringsturister och Sunnebor.

Sundsbergsleden kan bli en av de populäraste vandringslederna i Värmland. Förutsättningarna är goda. Leden är nära tillgänglig för både Sunnebor och besökare på Sunnes många turistboenden. Sundsbergsleden lockar dessutom med stora skönhetsvärden som utsikten över Fryksdalen från Klövberget, riktig trolsk gammelskog, en fågeldam och på våren ett hav av blommande blåsippor. Både växt och djurlivet är ovanligt rikt, beroende på den kalkhaltiga berggrunden. Till exempel finns sju av landets åtta hackspettsarter i området.

Sundsbergsleden är den tredje kvalitetsmärkta Värmlandsleden. Järnleden och Jäveröleden är Värmlandsleder sedan tidigare. Flera värmländska kommuner och föreningar arbetar med kvalitetsförbättringar på sina vandringsleder.

Arbetet med att utveckla Värmlandsleder samordnas genom Hushållningssällskapets projekt Vandringsturism i Värmland som finansieras av Landsbygdsprogrammet samt åtta värmländska kommuner (Karlstad, Kristinehamn, Grums, Munkfors, Hagfors, Säffle, Sunne och Torsby).

Kontakt

Hans Lindqvist, ordförande i föreningen Värmlandsleder, 070-211 83 79

Ylva Gustafsson, Hushållningssällskapet & Värmlandsleder: 054- 54 56 05, 070- 829 09 22

Reine Flodin, Sunne Turism och Värmlandsleder: 070-395 41 40

Marita Persson, Sunne kommun och Värmlandsleder: 0730 44 82 69

http://www.sunneturism.se/vandring