Torsby

Björkebo, ca 8km
Start vid Björkebo camping. Från Klarälven upp till utsiktspunkt 375 m.ö.h och åter genom härlig skogsterräng. För karta ring, Björkebo camping, 0563-850 56

Björkebo Gravolssätern, ca 8 km
Start vid Björkebo camping. Stiger från Klarälvdalen och upp till Gravolssätern. För info: se ovan.

Finnskogsleden, 240 km
En vandring i gränslandet mellan Sverige och Norge. Leden sträcker sig från Morokulien i söder till Söre Osen i norr. Karta finna att köpa på Torsby Tb, 0560-105 50 turist@torsby.se

Finntorpsleden, 11,5 km
Kultur- och vandringsled i Röjdåsen. Start ca 10 km norr om Östmarks samhälle efter vägen mot Röjdåfors. Info: Torsby Tb 0560-105 50

7-Torpsleden, 7 km
Vandring mellan 7 torp. Från Torsby väg 239 till Lekvattnet. Följ skyltning mot Ritamäki. Vandringen startar från parkeringen till Ritamäki.
Info: Torsby Tb, 0560-105 50

Sju torp, två länder och ett skogsfinskt rike. 7-torpsleden i Lekvattnet har gamla anor. Leden går huvudsakligen på gamla stigar som skapades av skogsfinnarna. Leden passerar sju torp, alla med skogsfinskt ursprung. Två torp ligger på norska sidan gränsen. Under andra världskriget användes stigarna även som flyktingrutt. Rundslingan är 7,9 km lång och har svårighetsgraden medel. Den här leden är ett samarbete mellan tre olika ledansvariga. Torsby kommun ansvarar för den längsta delen av vandringsleden och det är den som nu blivit kvalitetsmärkt. På norska sidan är det Finnskogens turistförening som ansvarar för leden. Länsstyrelsen ansvarar för delsträckan genom Ritamäki naturreservat. Ritamäki finngård är kanske det bäst bevarade skogsfinska torpet på Finnskogen. Lekvattnets hembygdsförening har enkel servering i Ritamäki under sommaren. 7-torpsleden som vandringsled har funnits några år och är flitigt använd.

 

Hovfjällets naturreservat 1,5 km – 8,6 km
Vandringsleder och naturstigar i olika längder i ett område med lav- och ljungrika hällmarker (i bergets övre delar), och granskog av naturskogskaraktär och myrmarker (i de lägre områdena). Info: Torsby Tb, 0560-105 50

Nordvärmlandsleden, 54 km
Branäs, Ransby, Sysslebäck- Långberget, Höljes. Leden går genom omväxlande och mycket kuperad terräng. Info: Sysslebäcks Tb. 0560-16650

Torsby-Kulturvandring, 5 – 10 km
5 km lång vandringsled genom de äldsta och södra delarna av tätorten. Leden har en förlängning på 5 km som sträcker sig till Oleby på östra sidan av Fryken. Startpunkt vid Gamla Torget. Info: Torsby Turistbyrå, 0560-105 50