Ale

Bohusleden Lindome – Strömstad, 307 km Orange markering

Buråsleden, 8,5 km Märkning Blå bricka
Utgångsplats Dammekärr

Gäddevattensleden, 8 km. Orange markering
Utgångsplatsen Surte

Hållsdammsleden, 10 km Märkning röd bricka
Utgångsplats Jennylund

Mettjärnsleden, 6 km Märkning blå bricka
Utgångsplats Jennylund

Prästalundstigen, 4,6 km Svarta stolpar med vitmålade pilar
Natur- och kulturstig. Stigen är uppdelad i en kortare (1,9km) och en längre (2,7 km) Utgångspunkt 4 km söder Älvängen och 3,5 km öster Alafors.

Risvedenspåret, 18 km, Svart-vit markering
Utgångsplatser Östad, St. Ljusevattnet

Trolltjärnsleden, 14,5 km, Märkning röd bricka
Utgångsplats Dammekärr

Vättlefjällsleden, 25 km, Märkning orange bricka
Utgångsplatser Dammekärr, Jennylund, Surte, Lövgärdet och Rördalen, Bohus

www.ale.se