Falköping

Fd Landerydsbanan
Banvall mellan Falköping och Ulricehamn, ca 5 mil. 2,5m asfalterad bana. Cykelled som går bra att vandra på. Led mellan Falköping och Varnhem, ca 30 km

Brunnhemsberget runt 11 km

Förlänger Faledreven – Segerstadsleden Info: Falköpings Tb 0515-77 70 50

Faledreven – Segerstad 4,2 km
Vägbekrivning: Följ väg 46. Strax söder om Stenstorp svänger du av mot Segerstad. Även Faledreven är utskyltad. Vill du gå hela leden parkerar du söder om kyrkan. Du kan även fortsätta i ytterligare ca 1,5 km om du vill korta in vandringen. Om du åker buss går du av vid hållplats ”Torstensgården, Falköping”. Linje 300 trafikerar sträckan Skövde-Stenstorp-Falköping.
Från hållplatsen har du sedan ytterligare ca 1,8 km till ledstarten vid Segerstads kyrka. Faledreven är 4,2 km lång, enkel väg. Du kan kombinera den med andra stigar och vägar i området, men då bör du ha en bra karta. Faledreven är omarkerad, men lätt att följa då den går längs en enkel väg uppför Brunnhemsberget. Vid ledens övre del finns en trevlig rastplats med en eldstad under tak. Ruskela källa är Faledrevens slutmål. Leden är lättvandrad, men har en viss nivåskillnad. Svårighetsgraden hamnar därför kring medel. Leden slutar vid Ruskela källa, en gammal offerkälla som aldrig sinar. Vill du veta mer rekommenderar vi ett besök på hemsidan www.faledreven.se. En ledbeskrivning finns tillgänglig på turistbyrån Falköping Nu.

Naturreservatet Ålleberg
Ett platåberg med fina utsikter och ett nätverk av bra stigar.
Vägbekrivning: Sväng av väg 47 några kilometer sydost om Falköping och följ skyltningen mot Ålleberg. Alternativt åker du linje 302 (Falköping-Tidaholm) eller 311 (Falköping-Kättilstorp). Bussarna stannar vid hållplats Ålleberg, Falköping. Från hållplatsen är det ca 700 m till Hokällan där du når ledsystemet via en trätrappa.

Ålleberg är ett av Falköpings säregna platåberg. Berget har branta sidor och en platt och mycket lättvandrad högplatå med en fantastisk utsikt åt olika håll. Bergets sidor täcks av lövskog medan platån är ett mer öppet haglandskap. Naturreservatet Ålleberg täcker större delen av området. Alla stigar är markerade med orange och håller en bra kvalitet.

PILGRIMSLEDER
Falköping – Gudhem 15km etapp.

Pilgrimsleden i Skaraborg är en relativt ny led som snabbt blivit populär. Inte minst då konceptet riktar sig mot breda målgrupper som pilgrimer, naturälskare och historiskt intresserade besökare. Få leder kan erbjuda så mycket och med en så stor variation. Leden saknar vindskydd, men har ett bra utbud av logi till en låg kostnad. Unna dig lyxen att vandra några dagar med en lätt packning. Ett broschyr- och guidematerial har tagits fram och tillhandahålls på turistbyråer. Häftet ”Pilgrimsvandra i Skaraborg” kan köpas i bl a turistbyråer och täcker det mesta av leden. Där finns kartor, ett rikt bildmaterial och en utförlig text. Det finns även broschyrer som täcker enskilda etapper. Mest aktuell information får du på www.pilgrimskaraborg.se.

Brattelid – Åsarp – S:t Olof (Falköping) 41 km
Brattelid och Åsarp nås via busslinje 900 som går mellan Falköping och Ulricehamn. Sett från söder är hållplatserna ”Trädet”, ”Rynninga”, ”Åsen”, ”Åsarps centrum” respektive ”Alvared” lämpliga hållplatser. Bästa val beror på var du vill börja vandringen. Från vissa av nämnda hållplatser måste du även gå ett stycke för att nå leden så vi rekommenderar att du har en karta. Etappens andra ände finns vid S:t Olofs kyrka i södra delen av Falköping. Lämpligaste parkering finns dock vid Falköping Resecentrum på Järnvägsgatan. Där får bilar stå i sju dygn på anvisad plats. Resecentrum har både buss- och tågförbindelse. Pilgrimsledens anslutande etapp norrut mot Gudhem passerar Resecentrum som ligger 1,6 km norr om S:t Olof.
Etappens karaktär: Leden följer Ätradalen genom ett vackert kulturlandskap och passerar många historiskt intressanta platser. Strax sydväst om Falköping korsar du Ålleberg, ett av Skaraborgs många platåberg. Från Ålleberg har du en hänförande utsikt. Etappens norra ände är S:t Olofs kyrka i södra kanten av Falköping. Sträckan har bra logimöjligheter, men saknar vindskydd. Tag med vatten för respektive dagsetapp. Vi rekommenderar att du skaffar ett exemplar av ledbeskrivningen ”Pilgrimsleden Brattelid – S:t Olof”. Där får du, förutom en bra karta, även tips på sevärdheter och service längs leden. Information: Tel 0515-77 70 50, hemsida www.falkoping.nu. Tips: Söker du en längre vandring kan du antingen förlänga turen norrut på Pilgrimsleden, eller kombinera Pilgrimsleden med Redvägsleden söderut. Den senare går mellan Ulricehamn och Åsarp. Information, karta och ledbeskrivning för Redvägsleden finns på turistbyrån i Ulricehamn, tel 0321-59 59 59.

www.skaraborgsleder.se