Hjo

Västra Vätterleden Etapp 4. Röå – Lunnakulle – Hjo 26 km
Etappens karaktär: Tallmo, torphistoria, kulturlandskap, samt historiskt intressanta Hjo. Bitvis kuperat. Information: Tel 0503-352 55, www.hjo.eu Etapp 5. Hjo – Baståsen 23 km Etappens karaktär: Historiskt intressanta Hjo, samt torphistoria och vacker tallmo. Bitvis kuperat. Information: Tel 0503-352 55, www.hjo.eu

www.skaraborgsleder.se