Karlsborg

Byrundan – Granvik från förr (2 km) Lätt vandring Gul markering

Djäknerundan 11km Blåmarkerad Medelsvår vandring
Följer en blandling av skogsvägar och stigar och erbjuder en kontrastrik naturupplevelse. Leden går i stort genom vackra tallskogstrakter, passerar även den ståtliga granskogen i naturreservat Valekleven- Ombo öar och följer bitvis den klippiga kusten vid Djäknasundet. Leden har ett flertal möjliga startpunkter.Officiella startpunkten är vid Granviks besökscentrum. Från väg 49 i Granvik mot Tived och följer sedan skyltarna mot Granviks hamn. När du passerat under väg 49 har du besökscentrum med en stor parkering på vänster sida. Stora Djäknasjön och Djäknasunds badplats kan vara alternativa startpunkter för t ex kortare promenader på Djäknerundan.

Gruvrundan 1 km lätt vandring. Blå markering

Granviksleden – eller de tre sjöarnas vandring (5 km) Bitvis svår
Rundvandring där landskapet präglas av rundhällsterräng, hällmarksskog och ett antal mindre sjöar

Gärdeslingan 9,7 km Vita markeringar. Lätt till medel
Leden går genom ett omväxlande natur- och kulturlandskap. Du passerar även en mäktig platå som är en del av den mellansvenska randmoränzonen.

Röåslingan  8 km Blå markeringar. Medelsvår Lättvandrad, men bitvis kuperad.
Passerar många gamla torp och ett vackert molandskap. Här finns även ett geologiskt reservat som anses viktigt för att förklara avsmältningen i den senaste istidens slutskede.

Torp- och Kulturmiljövandring (6 km) Medelsvår terräng.
Vacker skogstrak med fleral mindre sjöar

Västra Vätternleden
Etapp 1. Stenkällegården – Forsvik 36 km

Etappens karaktär: Omväxlande natur och anrika kultur- och bruksmiljöer. Bitvis kuperad sträcka. Information: Tel 0505-173 50
Etapp 2. Forsvik – Mölltorp 13 km
Etappens karaktär: Historiskt intressanta platser som Forsvik, Vaberget och Mölltorp. Fina utsikter. Information: Tel 0505-173 50
Etapp 3. Mölltorp – Gunnarflon – Röå 14 km
Etappens karaktär: En vandring längs den mellansvenska randmoränzonen. Bitvis kuperad sträcka. Information: Tel 0505-173 50

www.karlsborgsturism.se

www.skaraborgsleder.se