Lerum

Härskogen
Stort friluftsområde. Härifrån går spår i olika längder, samt vandringsleder till Floda och Stamsjön.

Lilla Härsjörundan 9,5 km
Det går upp till Blommaskog och runt Lilla Härsjön. Stora Härsjörundan.14,5 km är den längsta slingan och den går motsols runt Stora Härsjön.

Floda – Härskogen 10 km
Går från Berghultsskolan förbi Stensjön, Lilla Härsjön och upp till Härskogen.

Stamsjön – Härskogen 6 km
Denna led knyter ihop Lerums centrala delar med Härskogens friluftsområde.

Stamsjönspåret 5,5 km
Detta spår går runt långa Stamsjön med start vid den kommunala badplatsen.

Goråsspåren 5,5, 7,5 och 8,5 km
Startar på norra sidan om Aspen ca. 500 meter efter Aspenäsgården.

Tösjöspåret Spåret
Utgår från Riddarstens elljusspår.

Lövsjöspåret 8, 9 och 13 km
Utgår från Smalasjöns elljusspår i Gråbo

Risvedenspåret 18 km Startar vid scoutgården i Sjövik.