Mullsjö

Stråkenleden 9km
kombinerar mycket av det bästa från olika lokala leder och låter besökaren uppleva ett tvärsnitt av ortens historia från mäktiga istidslämningar och Mullsjös tidiga historia till modern tid. Ryfors Gammelskog med sin närmare 400 år gammla och helt orörda barrskog och Gyljerydsmon där Trollsjön ligger vackert inbäddad i molandskapet är några av de natursköna platser du passerar. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om naturreservatet Ryfors Gammelskog.

Vägbeskrivning: En startpunkt finns vid Granstugan sydost om Nykyrke kyrka. Följ Falköpingsvägen och sedan Nykyrkevägen fram till parkeringen vid Granstugan. Alternativt startar du från Ryfors Gammel skog som ligger ca 3 km sydväst om Mullsjö. Följ väg 185 och vik av mot Ryfors vid Nybro, dvs där vägen korsar sjön Stråken. Efter ca 700 m finns en större parkering på vägens norra sida.

Leden tar ca tre timmar att gå. Den är markerad med violett och är skyltad i stig- och vägdelningar. Stråkenleden följer bra skogsstigar genom ett lättvandrat, men bitvis kuperat molandskap. Lämpliga start punkter är Granstugan på Nykyrkevägen respektive Ryfors Gammelskog.

 

Ledbeskrivning med karta i A3 finns tillgänglig på Mullsjö Infocenter.

Eriksgatuleden 7,2km
Gamla tidens färdvägar som bestod av ridstigar. Dessa kring Sandhem har använts i minst tusen år. Namnet Eriksgatuled har sitt ursprung från kung Magnus Eriksson som år 1335 red runt sitt rike för att säkerställa sin status i de olika delarna. Leden användes senare av andra kungar i samma syfte. Förutom kungarnas Eriksgata var leden givetvis en viktig del i infrastrukturen för handel och den gav tillgång till de många kvarnar somfanns längs Tidan. Under en period användes leden även för vallfärd till Olof den heliges grav. Olof är Sveriges skyddshelgon. En bra startpunkt är Sandhems kyrka, ca 14 km nordväst om Mullsjö. Följ väg 26/47 och vik av mot Sandhem. Strax innan järnvägen viker du av mot kyrkan där det finns en större parkering. Följ skyltningen mot Eriksgatuleden. Alternativt tar du tåget till Sandhem och går de ca 1,5 km till kyrkan. Ledens norra ände har en mindre parkering. Vik av väg 47 vid skylten mot Eriksgatuleden. Direkt efter avfarten har du parkeringen på din högra sida.

Västra Vätterleden Etapp 8. Fagerhult – Mullsjö 31 km
Etappens karaktär: En omväxlande naturupplevelse med barrskog och våtmarker. Bitvis kuperat. Information: Tel 036-480 00, www.habokommun.se eller tel 0392-140 00, www.mullsjo.se

Södra Vätterleden, etapp 1 – Mullsjö-Bottnaryd 28 km Orange markering
Leden följer sjön Stråkens sköna stränder och passerar en rik kulturbygd. De lättvandrade sandplatåerna och tallmon passar utmärkt för vandring. Etappen fungerar bra som en längre heldagstur och kan även kombineras med anslutande leder.

Mullsjö Runt – 22 km
Leden bjuder på en härligt omväxlande natur- och kulturupplevelse i trakten kring Mullsjö. Den lättvandrade leden låter besökaren uppleva ett tvärsnitt av ortens historia från mäktiga istidslämningar och Mullsjös tidiga historia till modern tid i lagom stora portioner. Leden passar utmärkt som halv- eller en lugnare heldagstur. Ledbeskrivning med karta i A3 finns på Mullsjö Infocenter.

Röda Spåret – 10 km Röd markering
Leden är ett lättvandrat motionsspår med Hotel Mullsjö som utgångspunkt. Slingan är från 1940-talet och är starkt kopplad till Mullsjös etablering som turistort. Röda Spåret går genom en mjukt kuperad terräng i ett omväxlande skogs- och kulturlandskap.

Kulturled Gyljeryd – 5 km
Intressant kulturvandring på Gyljerydsmon med flera viktiga platser i ortens tidiga historia. Fokus för vandringen ligger på kultur, men du kommer även att uppleva mäktiga spår från den senaste istiden och samtidigt få en fin naturupplevelse i ett mycket vackert och omväxlande landskap. Leden tar drygt en timme att gå i normalt promenadtempo, men fungerar även bra som en lugnare halvdagstur. Startpunkt är informationstavlan vid Granstugan. parkering finns. Om du istället föredrar att gå eller cykla från centrum följer du först Järnvägsgatan västerut från järnvägsstationen. Vid rondellen framför Statoil viker du snett åt höger mot nordväst och följer Falköpingsvägen, skyltat mot Falköping. Efter ca 400 m svänger du åt vänster (västerut) och följer Nykyrkevägen fram till Granstugan. Sträckan är 1,6 km och består till större delen en gång- och cykelväg.

Kulturled Gyljeryd. 7 km
Start Nykyrke Kyrka. Rundvandringsled. Ledbeskrivning finns på flera språk.

Blå Spåret – 6 km
Trevlig motionsslinga med Hotel Mullsjö som utgångspunkt. Leden går till större delen över den lättvandrade Gyljerydsmon med några få kortare stigningar. I det vackra och omväxlande skogsland- skapet passerar du många intressanta platser. Leden följer bra stigar och enklare vägar och är markerad. Följ Mullsjö södra infart och vik in på Sjövägen mot Hotel Mullsjö. Parkering finns vid hotellet. Föredrar du att gå från centrum finns en orangemarkerad led som utgår från busstationen intill järnvägsstationen. Följ skyltning mot Södra och Västra Vätterleden. Leden är 1,8 km lång och går till Hotell Mullsjö där ett flertal leder och motionsspår strålar samman.

Europaled 1
Det finns elva större Europaleder. Dessa består av ett stort antal lokala leder som länkats samman. I Sverige har kommunerna övervägande valt att marknadsföra de lokala lederna varför begreppet “Europaled” kommit något i skymundan. I Skaraborg ansluter den till Västra Vätterledens etapp 1 vid Stenkällegården i Karlsborgs kommun och följer sedan Västra Vätterleden söderut genom Karlsborgs, Hjo, Tidaholms, Habo och Mullsjö kommuner. Vid Hotel Mullsjö överlappar E1 med Södra Vätterledens etapp 1 och viker av västerut vid Ryfors bruk. Därifrån följer E1 enklare vägar via Kölingared (obs omarkerad sträcka) och ansluter till Redvägsleden vid Dalum i Ulricehamns kommun. E1 fortsätter sedan på olika leder ned till Varberg och slutar strax nordost om Rom i Italien. Den svenska delen är ca 1200 km lång och hela E1 har en längd på imponerande 4900 km.