Skara

Valle Närmare 60 km långt ledsystem med sammanhängande slingor. Från lätt till svår. Orange markering.
Sex naturreservat av skiftande karaktär gör Valle till ett fantastiskt rekreationsområde. Ett besök i Valle förknippas med ett pärlband av tindrande sjöar, väl hävdade beteshagar med sin speciella flora och fauna och lövskog med inslag av bl a fågelbär. I många av sjöarna får du även fiska med fiskekort. Platåberget Billingen står i skarp kontrast. Kring Valle finns även många spår av mänsklig historia. Besök Varnhems klosterkyrka med kopplingen till Arn. Ledsystemet saknar vindskydd, det är förbjudet att tälta innanför reservatsgränserna. Du får tälta utanför om du tar hänsyn till allemansrätten och det finns även ett bra utbud med logi. Folder finns på Skara Turistbyrå. Ledsystemet är tillgängligt med bil och buss. Bussar stannar vid bl a Flämslätt, Eggby, Ökull och Varnhem.

Pilgrimsleden www.pilgrimskaraborg.se
Riktar sig mot pilgrimer, naturälskare och historiskt intresserade besökare. Få leder kan erbjuda så mycket och med en så stor variation. Leden saknar vindskydd, men har ett bra utbud av logi till en låg kostnad. Unna dig lyxen att vandra några dagar med en lätt packning. Broschyr- och guidematerial tillhandahålls av turistbyråer.

S:t Olof, Falköping – Gudhem 15 km
Start vid S:t Olofs kyrka och följer Sankt Olofsgatan norrut. Fortsätter på Järnvägsgatan förbi järnvägsstationen, och går sedan längs Mössebergsgatan upp till Mössebergsparken och Mössebergs kurort. Sträckan hit är omarkerad. Första markeringen stöter du på strax sydost om kurorten. Leden passerar kurortens södra sida och klättrar sedan upp på Mösseberg. Här följer leden vackra skogsvägar och stigar. I norra delen av platåberget finns en rastplats med en hänförande utsikt mot Hornborgasjön och kulturlandskapet som breder ut sig nedanför. När du lämnat Mösseberg följer du enkla vägar i ett plant och lättvandrat landskap. Vid Östra Tunhem finns en avstickare till Pilgrimskapellet. Vid väg 184 och längs allén mot Gudhems kungsgård har du slutligen fina vyer mot Gudhems kyrka och klosterruin. Sträckan saknar vindskydd. I Falköping finns ett brett utbud av logi och även Gudhem erbjuder ett par alternativ. Ta med vatten för hela sträckan. Vatten och WC finns tillgängligt vid Östra Tunhems kyrka. I ”Vandringsguide, Pilgrimsleden S:t Olof – Gudhem – Varnhem”. får du en utförlig beskrivning av landskap och historiska platser, samt den service som finns längs leden. Pilgrimsleden passerar järnvägsstationen på Järnvägsgatan. Därifrån är det 1,6 km till S:t Olof. Information: Tel 0515-77 70 50

Kungslena – Gudhem 22 km
Sätt undan lite tid för att upptäcka Kungslena. Kyrkan med sina tre torn har blivit symbol för Tidaholms kommun. De romerska bågarna och vackra takmålningarna bör ses. Invid kyrkan finns ett monument som minner om ett blodigt slag mellan danskar och svenskar år 1208. En kort avstickare går upp till Lenaborg. Här lär Birger Jarl tidvis ha bott under 1200-talet. Från Kungslena går leden västerut via en lummig skogssträcka längs Plantabergets bas och sedan genom ett mer öppet kulturlandskap med fina vyer. Vid Gudhems kungsgård grenar sig leden. Här finns även en vacker klosterruin, samt Gudhems kyrka. Tänk på att ta med vatten för hela etappen. Vindskydd saknas, alternativt boende finns i både Kungslena och Gudhem. Parkering finns vid Kungslena, respektive Gudhems kyrka. Båda orterna har även bussförbindelse.  www.tidaholm.se 0515-77 70 50

Gudhem – Varnhem 25 km
Leden passerar förbi Gudhems kyrka och den vackra klosterruinen och följer sedan enkla vägar och stigar genom ett gammalt kulturlandskap. Vid Sätuna finns en separat (omarkerad) rundslinga som går till Ekornavallen. Här finns spår från tidiga bosättningar under stenåldern, brons- och järnåldern. Huvudleden fortsätter längs Hornborgasjön, passerar Hornborga Naturum och stiger sedan upp på Billingen. Leden följer platån norrut och efter en brant utförslut når du etappmålet Varnhems kloster. Vindskydd saknas, alternativt boende i Gudhem, Broddetorp (Bjällum) och Varnhem. Ta med vatten för hela etappen. I Gudhem finns parkering vid kyrkan/klosterruinen. Följ väg 184 och sväng av mot kyrkan, ca 1 km norr om samhället. I vägskälet vid väg 184 finns hållplats ”Kabelstationen”. Här passerar även Pilgrimsleden och du ser Gudhems kyrka från hållplatsen. I Broddetorp parkerar du lämpligen vid Hornborga Naturum där även leden passerar. Broddetorp har en begränsad busstrafik, linje 313 (Varnhem-Falköping). I Varnhem finns parkering vid Varnhems kloster. Varnhem har även goda bussförbindelser mot främst Skara och Skövde. Se Västtrafik. Lämplig hållplats är ”Varnhem” som ligger i korsningen mellan Axevallavägen och Broddetorpsvägen. Hållplatsen ligger ca 500 m nordväst om Varnhems kloster. I ”Vandringsguide, Pilgrimsleden S:t Olof – Gudhem – Varnhem” får du utförlig beskrivning av landskap och historiska platser, samt den service som finns längs leden.Information: Tel 0515-77 70 50, www.falkoping.nu eller 0511-325 80,

Varnhem – Skara
Information: Tel 0511-325 80

Skara – Skälvum
Information: Tel 0511-325 80, www.skara.se
eller tel 0510-200 20

Skälvum – Husaby
Information: Tel 0510-200 20

Husaby – Forshem 19 km
För information om access, etappens karaktär och service mm hänvisar vi till Tel 0510-200 20, www.lackokinnekulle.se

 

www.falkoping.nu