Tibro

Rankåsleden 29km
Leden korsar den mellansvenska randmoränzonen som skapades under den senaste istidens slutskede. Det vackra landskapet domineras av en ljus och luftig tallskog. Den västra delen är relativt plan och lättvandrad medan den östra är något mer kuperad. Rankåsledens består av följande tre delar: · Tibro – Rankås 4,5 km · Nord: Rankås – Fagersanna – Gunnarflon 14 km · Syd: Rankås – Lunnakulle 9,5 km Rankåsleden passar utmärkt för dagsturer, men kan även kombineras med Västra Vätterleden för en längre vandring. Båda lederna är lättillgängliga med många startpunkter i en region med bra lokaltrafik. Ledbeskrivning i A3-format finns tillgänglig på turistbyråer.
Inf: Tel 0504-181 01

www.tibro.se

www.skaraborgsleder.se