Vänersborg

Vänersborgs och Vänerns strand, 10 km
Info: Vänersborgs Turist 0521 – 27 14 00

www.vanersborg.se