Fagersta

Bruksleden

Bruksleden är en vandringsled som sträcker sig från Västerås i söder till Malingsbo i nordväst och Avesta i nordost.

Totalt finns det cirka 50 mil markerade vandringsstigar i Mälarbygdens och Bergslagens vackra och omväxlande natur. Leden är lagd så att man ska kunna få en uppfattning om människors kultur och liv under de tusentals år människan bebott dessa trakter.

I Fagersta passerar Bruksleden bland annat Högbyn, Fagerstas högsta punkt,  241 meter över havet och Trummelsberg, som är en gammal bruksplats med rester av kolhus och rostugn. På Landsberget når man näst högsta punkten i Fagersta, 217 meter över havet. Vid klart väder kan du se långt ut över bygden.

www.bruksleden.se 


Flobostigen
 – Fagersta.
En kortled, ca 4 km. Läs mer på www.fagersta.se och kultur-fritid.