Kungsör

Kungsörsleden, ca 24 km
Leden är markerad i båda färdriktningarna med gula skyltar.  Genom Kungsörs närnatur. I norr genom det Mälarnära bördiga jordbruks landskapet. I söder är landskapet skogligt. Börja och slutar vid Kungsudden Man kan vandra i  båda riktningarna. Södra slingan går i tätorten längs efter Arbogaåns och Mälarens strand, ca 17  km. Den norra slingan går längs med Jägaråsen, ca 7 km. Leden följer stigar och vägar. Viktigt att följa allemansrätten.
Info: Kungsörs kommun, 0227-60 01 01

www.kungsor.se