Lindesberg

Lasse-Majaleden, 12 km Orange färg på stolpar, träd och stenar.
Grottor och stora block i Lassemajas hemtrakter. Den sträcker sig genom omväxlande mark med hög skog, öppna fält och vid utsikt. Det här är 1600-talstjuven Lasse-Majas hemtrakter, där han växte upp och lär ha börjat sin brottsliga bana. Rastplatser finns naturligt utefter leden.Från Djupdalen, Lasse-Majas födelseplats, passerar leden ett flertal gamla spännande torpruiner. Laggars, Dunderboda och Slinkens, är namn som lätt sätter fantasin i rörelse. Vid Kuckelbo lär ha funnits en smed som lärt Lasse- Maja hur lås fungerar. Vidare fanns i Buskaboda goda vänner, som höll honom gömd.  Vandringen slutar i Ösarhyttan, som är platsen där Lasse-Maja växte upp från 5 års ålder. Info Lindesbergs Tb 0581-81170

Malingsbo-Klotenrundan, 45 km lång skid- och vandringsled
En rundled som bjuder besökaren många sköna naturupplevelser i ett landskap, som på flera ställen har vildmarkskaraktär. Den är en sammanbindningsled för det ca 140 km långa ledsystem som finns i området. Malingsbo-Klotenrundan är i terrängen markerad med organga ringar runt träd, eller orange kantställda kvadrater på stolpar. Vintertid spåras leden för skidåkning. Stora Bäckens camping, 0240-350 98, AssiDomän Björsjö 0240-300 10, Lindesbergs kommun,  fritidskontoret, tel 0581-810 00.

www.lindesberg.se