Nora

Bergslagsleden
Fyra av Bergslagsledens etapper slingrar sig fram i närheten av Nora.
Etapp 5 Uskavi-Hammarby 17km
Etapp 6 Hammarby-Digerberget 14km
Etapp 7 Digerberget-Mogetorp 16 km. Rundslinga Digerberget 9km. Följer delar av Bergslagledens vanliga sträckning och är orange markerad.
Etapp 8 Mogetorp-Blankhult 16 km

Rundslinga Amboberget 11km och Rökärr 8 km
Båda utgår från Mogetorps värdshus. Följer delar av Bergslagsleden och är orange markerad.

Äventyrsvandra på någon av Skärmarbodabergens tre stignät från norr till söder: LILLA MON, SKÄRMARBODA och MOGETORP. Varje stignät erbjuder flera rundslingor från 2 till 6 km. Kartor finns vid respektive ingång i Bergslagsportens info i Skärmarboda. Stignäten går delvis i kraftig kuperad terräng, mellan, runt och under många stora stenar. Genomgående markering är gulmålade prickar på träd och ibland på stenar. Lilla Mon och Skärmarboda stignät är delvis krävande medan Mogetorps är relativt lättgånget.

Kindla, totalt 15 km
Vårt nyaste naturreservat. Det ligger mitt i Bergslagen där fyra kommuner möts. Här finns stora myrar, gamla skogar och en mängd hotade och sällsynta djur- och växtarter. Delvis mycket kuperade. I reservatet finns rastplatser, utsiktstorn, vindskydd och en eldpallkoja för övernattning. Skyltning till reservatet finns från RV 60 LIndesberg-Kopparberg, från RV 63 Kopparberg-Hjulsjö och från allmänna vägen Nora-Hjulsjö.
Info: Länsstyrelsen i Örebro län, Naturvård 019-19 30 00
I Pershyttan och vid Siggebohyttan finns natur- och kulturstigar där man passerar bergshanteringens olika lämningar. I Greksåsar erbjuds byvandring. Mer information: Nora Turistbyrå 0587-811 20

Naturreservat med utmarkerade stigar
Järleån, Erikaberget, Stadsskogen, Älvhytteängen

www.nora.se