Norberg

Bruksleden, 25 mil, 27 etapper
sträcker sig genom Västmanland, från Västerås i söder till Avesta och Malingsbo i norr. Från Mälardalens slätter kan du vandra norrut in i Bergslagens djupa skogar och böljande terräng. Leden passerar ett omväxlande natur- och kulturlandskap där små brukssamhällen med spännande historia och många sevärdheter utgör ett karakteristiskt inslag. Skogsterrängen blandas med blomstrande ängsmarker, ödsliga myrar, glittrande sjöar och kalkrika områden med rik och spännande växtlighet. Flera större vattendrag, som Kolbäcksån med Strömsholms kanal, korsar genom landskapet. För varje etapp finns karta och etappbeskrivning som du själv kan skriva ut från hemsidan. I terrängen markeras leden med orange färg på träd och stolpar. Bruksleden har en egen hemsida.

www.bruksleden.se

Föreningen Bergsmansbygd erbjuder ett antal olika vandringstips och ridvägar i kulturhistorisk miljö. Du får också tips på boende, mat och guidning längs med de olika sträckorna