Östgötaleden

Östgötaleden erbjuder cirka 140 mil vandringsled i hela Östergötland och är ett av de längsta ledsystemen i Sverige. Det är dock inte en led från A till B, utan en mängd olika leder som till viss del sitter ihop. Landskapet är stort och lederna fortsätter även utanför länets gränser. Du kan inte gå hela Östgötaleden i ett obrutet svep, men kan ta dig mellan olika fina delar av den.

Ge dig ut i djupa mosskogar och bergig vildmark, genom eklandskap, över den böljande östgötaslätten, vid Vätterns kust och i vacker skärgårdsmiljö. Östgötaleden går genom och i anslutning till många naturreservat. Här har du möjlighet att få fantastiskt varierade natur- och kulturupplevelser.

Det finns 147 sträckor av olika karaktär och svårighetsgrad. Med hjälp av ledbeskrivningarna går det att hitta något för alla. Utöver olika etapper utvecklas leden även med rundslingor av olika längd, med samma start och mål. Alla sträckor längs Östgötaleden har ledmarkeringar med orange färg, vilket gör dem lätta att följa. Region Östergötland har samordningsansvar för leden i samarbete med länets 13 kommuner. Respektive kommun ansvarar för skötseln och tar hjälp av det lokala föreningslivet.

Källa: STF