Upplandsleden

Upplandsleden började etableras redan för 40 år sedan och består idag av tre delavsnitt som samanlagt löper öve 50 mil. Den östra börjar i Uppsala och går genom skogar, bruksorter och förbi små sjöar, med avslut i Långhäll, söder om Gävle. Härifrån kan du ta Gästrikeleden till Upplandsledens västra del, som startar i Gysinge och avslutas i Härjarö. Den västra delen består av två delleder som inte är sammankopplade med varandra. Längs den västra delen vandrar du bitvis intill den vackra Dalälven, och ju längre söderut du går desto öppnare blir landskapet som kantas av ängar och beteshagar. Slutligen finns en fristående sträcka från Bålsta till Skokloster Slott.

Källa: STF