Villkor

Välkommen till Vandring.se!

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användningen av hemsidan Vandring.se, som finns på https://www.vandring.se.

Genom att gå in på denna hemsida antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Vandring.se om du inte samtycker till att följa alla villkor som anges på denna sida.

 

Godkännande av villkor

Genom att använda denna hemsida samtycker du till att vara bunden av dessa villkor, såväl som alla andra policyer eller riktlinjer som kan publiceras på denna hemsida. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte denna hemsida.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller modifiera dessa villkor när som helst utan att på förhand meddela detta. Din fortsatta användning av denna hemsida efter eventuella ändringar eller modifieringar innebär att du accepterar de reviderade villkoren.

 

Användning av hemsidan

Du beviljas en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallbar licens för att komma åt och använda denna hemsida endast för ditt personliga, icke-kommersiellt bruk. Du samtycker till att använda denna hemsida på ett lagligt, etiskt och respektfullt sätt. Du samtycker till att inte:

  • Använd denna hemsida för alla olagliga, bedrägliga eller skadliga syften.
  • Använd denna hemsida för att trakassera, missbruka, förtala, hota eller kränka någon persons eller enhets rättigheter.
  • Använd denna hemsida för att överföra eller distribuera virus, skadlig programvara, spionprogram eller annan skadlig eller störande programvara eller kod.
  • Använd denna hemsida för att störa eller påverka driften eller säkerheten för denna hemsida eller någon annan hemsida eller tjänst.
  • Använd denna hemsida för att kopiera, skrapa, genomsöka, indexera, bryta eller på annat sätt utnyttja innehåll eller data på denna hemsida.
  • Använd den här hemsidan för att modifiera, ändra, anpassa, kopiera, eller demontera någon del av denna hemsida eller dess innehåll.
  • Använd den här hemsidan för att utge sig för att vara någon person eller enhet, eller felaktigt ange eller förvränga din anknytning till någon person eller enhet.
  • Använd denna hemsida för att bryta mot tillämpliga lagar, förordningar, regler eller policyer.

Vi förbehåller oss rätten att övervaka din användning av denna hemsida och att avsluta din åtkomst om vi fastställer att du har brutit mot dessa villkor eller andra policyer eller riktlinjer som kan publiceras på denna hemsida.

 

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på denna hemsida, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, videoklipp, digitala nedladdningar, datasammanställningar och programvara, tillhör Vandring.se eller dess innehållsleverantörer och skyddas av internationella upphovsrätts- och varumärkeslagar.

Du får inte kopiera, reproducera, distribuera, visa, utföra, publicera, modifiera, skapa härledda verk från, överföra, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja något innehåll på denna hemsida utan föregående skriftligt medgivande från Vandring.se eller dess innehållsleverantörer.

Du får skriva ut eller ladda ner en kopia av innehållet på denna hemsida endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du måste behålla alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt som finns i det ursprungliga innehållet.

Du får inte använda några varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper, slogans eller domännamn för Vandring.se eller dess dotterbolag utan föregående skriftligt medgivande från Vandring.se. Du får inte använda några metataggar eller någon annan ”dold text” som använder Vandring.ses namn eller varumärken utan föregående skriftligt medgivande från Vandring.se.

 

Ansvarsbegränsningar

Denna hemsida och dess innehåll tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”. Vandring.se ger inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckta eller underförstådda, angående driften av denna hemsida eller informationen, innehållet, materialet eller produkterna som ingår på denna hemsida.

I dess fulla utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag frånsäger sig Vandring.se alla garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

Vandring.se garanterar inte att denna hemsida, dess servrar eller e-post som skickas från Vandring.se är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Vandring.se kommer inte att hållas ansvarigt för några skador av något slag som uppstår från användningen av denna hemsida, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande och följdskador.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa garantier eller begränsning eller uteslutning av ansvar för vissa skador. Följaktligen kanske vissa av ovanstående begränsningar inte gäller dig.

 

Integritet

Din integritet är viktig för oss. Läs vår sekretesspolicy för information om hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information när du använder vår hemsida.

 

Uppsägning

Vi kan avsluta din åtkomst till vår hemsida när som helst, av vilken anledning som helst, utan förvarning eller ansvar. Vi kan också avsluta din åtkomst till vår hemsida om du bryter mot dessa villkor eller andra policyer eller riktlinjer som kan publiceras på vår hemsida.

Vid uppsägning måste du upphöra med all användning av vår hemsidan och dess innehåll och förstöra alla kopior därav. Bestämmelserna i dessa villkor som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, men inte begränsat till, immateriell egendom, ansvarsbegränsningar, integritet och tillämplig lag.

 

Gällande lagar

Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar, utan hänsyn till dess lagkonfliktprinciper.

 

Ändringar av villkoren

Vi kan ändra eller modifiera dessa villkor när som helst, av vilken anledning som helst, utan att meddela detta i förväg. Eventuella ändringar eller modifieringar träder i kraft omedelbart efter publicering på vår hemsida. Du är ansvarig för att regelbundet granska dessa villkor för uppdateringar eller ändringar. Din fortsatta användning av vår hemsida efter eventuella ändringar eller modifieringar innebär att du accepterar de reviderade villkoren.

 

Kontaktinformation

Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar kring dessa villkor, vänligen kontakta oss på info@vandring.se.